Anneke Art
Bomen

Bomen vormen het symbool van het geworteld zijn op een bepaalde plek. Zoals de bomen in deze serie onlosmakelijk verbonden zijn met het verleden, heden en toekomst.