Anneke Art
Een stille reis
Een artistieke co-productie van Anneke Bagerman en dichter Ruud Knier.

In opdracht van Anneke heeft Ruud aan de Noordzeekust foto`s gemaakt van aangespoeld materiaal. Deze “aanspoelsels” vormen het uitgangspunt voor deze serie schilderijen. Voordat de “aanspoelsels” het strand bereiken, hebben zij al een hele reis afgelegd; een stille reis. Deze reis prikkelt de fantasie, inspireert en brengt een creatief proces op gang wat geresulteerd heeft in deze serie waarbij Ruud Knier voor elk schilderij een gedicht heeft geschreven dat deze reis op treffende wijze beschrijft.