Anneke Art
Plato’s Grot
” En ze wisten niet, dat hetgeen ze voor zich op de muren zagen, slechts schaduwen waren van de werkelijkheid. “