Anneke Art
Bomen

Bomen vormen het symbool van het geworteld zijn op een bepaalde plek. Zoals de bomen in deze serie onlosmakelijk verbonden zijn met het verleden, heden en toekomst.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on StumbleUponShare on Tumblr