Anneke Art
Elysische velden
Dit is de nieuwe serie schilderijen getiteld: “Elysische velden”, de mythologische valleien waar de eeuwige lente heerst, zoals het lang geleden al door Homerus werd beschreven.

De schilderijen bestaan letterlijk uit verschillende lagen die de illusie dat je in het landschap kunt ” verdwijnen” versterkt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on StumbleUponShare on Tumblr